Danh mục tên đường Sài Gòn – TP.HCM

STT Sau 1975 & Hiện nay Thời VNCH Thời Pháp
Quận 1
1 Alexandre de Rhodes Alexandre de Rhodes Paracels
2 Bà Lê Chân Bà Lê Chân Frostin
3 Bùi Thị Xuân Bùi Thị Xuân Duranton
4 Bùi Viện Bùi Viện Bảo hộ Thoại
5 Cách Mạng Tháng Tám Lê Văn Duyệt
Quốc lộ số 1
Phạm Hồng Thái
Thuận Kiều
Thuộc địa số 1
Verdun
Nguyễn Văn Thinh
Thái Lập Thành
Chanson
6 Calmette Calmette Bourdais
7 Cao Bá Nhạ Cao Bá Nhạ Abattoire de Cầu Kho
8 Cao Bá Quát Cao Bá Quát Capitaine Payatte
9 Cô Bắc Cô Bắc Monseigneur Dumortier
10 Cô Giang Cô Giang Douaumont
11 Cống Quỳnh Cống Quỳnh Blancsubé Cầu Kho
12 Chu Mạnh Trinh Chu Mạnh Trinh Phnom Pênh
Lafont
13 Chương Dương Chương Dương Quai d’Arroyo Chinois
Quai de Belgique
14 Đặng Dung Đặng Dung Jean Mazet
15 Đặng Tất Đặng Tất Duclos
16 Đặng Thị Nhu Đặng Thị Nhu Bùi Quang Chiêu
17 Đặng Trần Côn Đặng Trần Côn Farinole
18 Đề Thám Đề Thám Nhà thờ Chợ ĐũiDixmude
19 Đinh Công Tráng Đinh Công Tráng Calmette
20 Đông Du Thái Lập Thành Số 11
Amiral Dupré
21 Đồng Khởi Tự Do Blancsubé
Catinat
22 Hai Bà Trưng Hai Bà Trưng Nationle
Paul Blanchy
Trưng Nữ Vương
23 Hải Triều Phủ Kiệt Phủ Kiệt
24 Hàm Nghi Hàm Nghi Canton
Ayot
Krantz
Duparré
Somme
25 Hàn Thuyên Hàn Thuyên Hồng Kông
Amiral Page
26 Hòa Mỹ Hòa Mỹ Số 29
Paulus
27 Hồ Hảo Hớn Hồ Hảo Hớn Blancsubé Cầu Kho
Huỳnh Quang Tiên
28 Hồ Huấn Nghiệp Hồ Huấn Nghiệp Số 7
Turc
29 Hồ Tùng Mậu Hồ Tùng Mậu Adran
Georges Guynemer
Võ Di Nguy
30 Hoàng Sa
31 Huyền Quang Huyền Quang Génibrel
32 Huyền Trân Công Chúa Huyền Trân Công Chúa Miss Cawell
33 Huỳnh Khương Ninh Huỳnh Khương Ninh Số 28
Ariès
34 Huỳnh Thúc Kháng Huỳnh Thúc Kháng Ancienne Rue Latérale Nord du chemin de fer
Jean Moulail
Hamelin
Đỗ Hữu Vị
35 Ký Con Ký Con Số 34
Marchaise
36 Lê Anh Xuân Nguyễn Phi Chemin des Dames
37 Lê Công Kiều Lê Công Kiều Reims
38 Lê Duẩn Thống Nhất Norodom
39 Lê Lai Lê Lai Rue Latérale Nord de la Gare
40 Lê Lợi Lê Lợi Bonard
41 Lê Thánh Tôn Lê Thánh Tôn Sainte Enfance
Isabelle I
Palanca
Espagne
42 Lê Thị Hồng Gấm Hồ Văn Ngà Hamelin
43 Lê Thị Riêng Ngô Tùng Châu Phan Thanh Giản
44 Lê Văn Hưu Lê Văn Hưu Kerlan
45 Lương Hữu Khánh Lương Hữu Khánh Số 2
Massoulard
46 Lưu Văn Lang Tạ Thu Thâu Sabourain
47 Lý Tự Trọng Gia Long Gouverneur
Lagrandière
48 Lý Văn Phức Lý Văn Phức Lesèble
49 Mã Lộ Mã Lộ Lê Văn Duyệt
50 Mạc Đĩnh Chi Mạc Đĩnh Chi Bangkok
Massiges
51 Mạc Thị Bưởi Nguyễn Văn Thinh Eglise
Ormay
52 Mai Thị Lựu Phạm Đăng Hưng Pierre
53 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Công Lý Số 26
Impératrice
Mac Mahon
Général De Gaulle
Maréchal De Lattre de Tassigny
54 Nam Quốc Cang Đặng Đức Siêu Lucien Lacouture
55 Ngô Đức Kế Ngô Đức Kế Vannier
Denis Frères
56 Ngô Văn Năm Thủy Quân Primauguet
57 Nguyễn Bỉnh Khiêm Nguyễn Bỉnh Khiêm Số 2
Tây Ninh
Rousseau
Docteur Angier
58 Nguyễn Cảnh Chân Nguyễn Cảnh Chân René Ricolau
59 Nguyễn Công Trứ Nguyễn Công Trứ Số 1
Lefèbre
60 Nguyễn Cư Trinh Nguyễn Cư Trinh Marchand
61 Nguyễn Du Nguyễn Du Lucien Mossard
Taberd
62 Nguyễn Đình Chiểu Phan Đình Phùng Rue de Moi
L’Evéché
Richaud
63 Nguyễn Huệ Nguyễn Huệ Charner
64 Nguyễn Hữu Cảnh
65 Nguyễn Hữu Cầu Trần Văn Thạch Số 41
Vassoigne
66 Nguyễn Huy Tự Nguyễn Huy Tự Số 32
Gallimard
67 Nguyễn Khắc Nhu Nguyễn Khắc Nhu Số 10
Ballande
68 Nguyễn Phi Khanh Nguyễn Phi Khanh Số 35
Faucault
69 Nguyễn Thái Bình Nguyễn Văn Sâm Số 3
d’Ayot
Quận 3
1 Bà Huyện Thanh Quan Bà Huyện Thanh Quan Rue Nouvelle
Pierre Flandin
2 Bàn Cờ Bàn Cờ
3 Cách Mạng Tháng Tám Lê Văn Duyệt
Quốc lộ số 1
Phạm Hồng Thái
Thuộc địa số 1
Verdun
Nguyễn Văn Thinh
Thái Lập Thành
Chanson
4 Cao Thắng Cao Thắng Số 20
Audoilt
5 Điện Biên Phủ Phan Thanh Giản Số 29
Baria
Legrand de la Liraye
Số 20
Polygone
Général Lizé
6 Đoàn Công Bửu Đoàn Công Bửu Số 48
Zarotte
7 Hai Bà Trưng Hai Bà Trưng Impériale
Nationale
Paul Blanchy
Trưng Nữ Vương
8 Hồ Xuân Hương Hồ Xuân Hương Dispensaire
Colombier
9 Huỳnh Tịnh Của Huỳnh Tịnh Của Số 26
Monceaux
10 Kỳ Đồng Kỳ Đồng Rédemptoriste
11 Lê Ngô Cát Lê Ngô Cát Louis Cazeau
12 Lê Quý Đôn Lê Quý Đôn Palais
Barbet
Barbé
13 Nguyễn Văn Trỗi
Lê Văn Sỹ
Trương Minh Giảng
Trương Minh Ký
Eyriaud des Vergnes
14 Lý Chính Thắng Yên Đổ Avalanche
Champagne
15 Lý Thái Tổ Lý Thái Tổ Hui Bon Hoa
Quận Phú Nhuận
1 Cao Thắng Cao Thắng Rue du Marché
2 Cầm Bá Thước Trình Minh Thế
3 Cô Bắc Cô Bắc Nam Long
4 Cô Giang Cô Giang Đội Có
5 Chiến Thắng Lê Hữu Từ
6 Duy Tân Duy Tân
7 Đào Duy Anh
8 Đào Duy Từ
9 Đặng Thai Mai
10 Đặng Văn Ngữ Huỳnh Quang Tiên
11 Đoàn Thị Điểm Chu Mạnh Trinh
12 Đỗ Tấn Phong
13 Hải Nam Hải Nam
14 Hoàng Diệu Hoàng Diệu
15 Hoàng Minh Giám Phan Thanh Giản Phan Thanh Giản
16 Hoàng Văn Thụ Võ Tánh Tỉnh lộ 1 kép
Liên tỉnh lộ 22
17 Hồ Biểu Chánh Hồ Biểu Chánh
18 Hồ Văn Huê
19 Huỳnh Văn Bánh Nguyễn Huỳnh Đức Chùa Phật
Lò Rèn
21 Lam Sơn Lam Sơn
22 Lê Quý Đôn Lê Quý Đôn
23 Nguyễn Văn Trỗi
Lê Văn Sỹ
Trương Minh Giảng
Trương Minh Ký
Eryaud des Vergnes
24 Mai Văn Ngọc Lê Tự Tài
25 Ngô Thời Nhiệm Ngô Thời Nhiệm
26 Nguyễn Đình Chiểu Nguyễn Đình Chiểu Lê Văn Bền
27 Nguyễn Đình Chính Minh Mạng
28 Nguyễn Kiệm Võ Di Nguy nối dài Thuộc địa số 1 phụ
Blanchy nối dài
Louis Berland
29 Nguyễn Thị Huỳnh Tự Đức
30 Nguyễn Trọng Tuyển Nguyễn Minh Chiếu Martin Pellier
31 Nguyễn Trường Tộ Nguyễn Trường Tộ
32 Nguyễn Văn Đậu Ngô Tùng Châu Đường làng số 20
33 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Nguyễn Văn Trỗi
Ngô Đình Khôi Đường làng số 26
Impératrice nối dài
Mac Mahon nối dài
Général De Gaullenối dài
34 Nhiêu Tứ Nhiêu Tứ
35 Phan Đăng Lưu Chi Lăng Avenue de I’Inspection
Liên tỉnh lộ 22
36 Phan Đình Phùng Võ Di Nguy Thuộc địa số 1 phụ
Blanchy nối dài
37 Phan Tây Hồ Phan Tây Hồ
38 Phan Xích Long Thái Lập Thành Hương Mão
39 Phổ Quang
40 Thích Quảng Đức Nguyễn Huệ Đường làng số 19
41 Trần Cao Vân Trần Cao Vân
42 Trần Huy Liệu Trương Tấn Bửu Capitaine Faucon
43 Trần Hữu Trang Thiệu Trị
44 Trần Kế Xương Trần Kế Xương
45 Trần Khắc Chân Trần Khắc Chân
46 Trần Văn Đang Hoàng Đạo
47 Trương Quốc Dung Trương Quốc Dung Trần Tấn Nhứt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 

 

 

Advertisements

REPORT THIS AD
  1. Chào bạn
   Thông tin của bạn rất hữu ích cho lớp trẻ hiện nay. Tôi muốn xin phép bạn được sử dụng các tư liệu mà bạn đã sưu tầm và công bố trên Blogs này được không? Email của tôi: onggiabinhphuoc@gmail.com.
   Chân thành cám ơn bạn. chúc bạn và gia quyến an khang – thịnh vượng.

Advertisements

REPORT THIS AD
  1. Cần sửa lại : quận 1, thời VNCH không phải là tên Hồ hảo Hớn mà là Huỳnh quang Tiên

Advertisements

REPORT THIS AD
 1. Theo tôi, đường Hồ Hảo Hớn trước 1975 cũng mang tên Hồ Hảo Hớn là sai, vì Hồ Hảo Hớn là một liệt sĩ cộng sản, do đó không thể nào lại được chính quyền VNCH chọn để đặt tên đường.

 2. Pingback: Hải Ngoại Phiếm Đàm

Advertisements

REPORT THIS AD